Αμαρτωλός, Γεώργιος

Αμαρτωλός, Γεώργιος
(9ος αι.). Βυζαντινός χρονογράφος μοναχός. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη. Το επώνυμό του οφείλεται στη συνήθεια των μοναχών να ονομάζονται έτσι από μετριοφροσύνη. H χρονογραφία του διαιρείται σε τέσσερα βιβλία. Σε αυτά επικρίνει δριμύτατα τους θρησκευτικούς μεταρρυθμιστές. Από τη χρονογραφία αυτή σώθηκαν 27 αντίγραφα με αρχαιότερο εκείνο της Βιβλιοθήκης της Βιέννης (10ος αι.). Το έργο του μεταφράστηκε στη σερβική και τη βουλγαρική και άσκησε μεγάλη επίδραση στους ορθόδοξους χριστιανούς της εποχής του.

Dictionary of Greek. 2013.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • George Hamartolus — (Greek polytonic|Γεώργιος Ἁμαρτωλός) was a monk at Constantinople under Michael III (842 867) and the author of a chronicle of some importance. Hamartolus is not his name but the epithet he gives to himself in the title of his work: A compendious …   Wikipedia

  • Jorge el Monje — trabajando , una miniatura de principios del siglo XIV de Tver. Jorge el Monje, Hamartolos o Hamartolus (griego: Γεώργιος Ἁμαρτωλός) fue un monje de Constantinopla en los tiempos del reinado de Miguel III (842 867), autor de una importante… …   Wikipedia Español

  • ГЕОРГИЙ АМАРТОЛ — [Монах; греч. Γεώργιος Μοναχός, ῾Αμαρτωλός, букв. Грешник], визант. хронист сер. IX в. Сведения о нем содержатся только в его соч. «Краткая хроника» (Χρονικὸν σύντομον), к рое было известно и популярно в Византии и слав. мире. Совр. исследователи …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”